Välkommen som medlem

Tiden går snabbt och det är snart nytt år vilket betyder att det snart är dags att betala in ny medlemsavgift. Inga inbetalningskort skickas ut utan ni betalar in via swish 1234418687 eller bg 699-5336, skriv ert namn.

Nya medlemmar mailar info (namn, personnummer, mail och telenr) till nettas@telia.com. Även frågor på denna mail.

Medlemsavgift 2022 (enl årsmötets beslut):

Senior (aktiv medlem): 500 kr, Junior (aktiv medlem): 400 kr, Stödmedlem: 300 kr

Även ridhuskorten håller vi i nu och betalas in på samma sätt. Pris för 2022 är 2000 kr/helår.

Nya medlemmar som betalar efter 1/11 så gäller det både 2021 (nov, dec) och 2022. Ca 300 kr av medlemsavgiften går till olika avgifter/försäkringar till förbundet. Aktivt medlemskap behövs för att lösa licens för klubben, samt deltaga på våra träningar med häst. Är ni stödmedlem kan ni utnyttja de avsuttna sakerna tex Falsterbo och övriga saker som inte är med häst.

Klubben har ingen arbetsplikt på sin medlemsavgift utan vi hoppas på frivillig arbetskraft på det vi anordnar. Som medlem har du tex subventionerat pris på olika träningar, vi bjuder på flera gratisföreläsningar tex vid årsmöte, du behöver inget ridhuskort på de aktiviteter vi ordnar mm. Du kan jobba av till ridhuskort eller återbetalning av licens mm.

2022 gäller:

Ska ni kunna utnyttja erbjudanden som tex gratis buss/inträde tex till Falsterbo, subventionerat pris på tex träningar och liknande saker, så ska ni ha jobbat av 15 timmar (timmar räknas från 2021). Detta kan göras på tex tävlingar, fixardagar, styrelseuppdrag mm. Fixardagar ger dubbel tid. Dessa 15 timmarna räknas in i de timmar man kan jobba av till övriga bidrag, så det är inte 15 timmar utöver. Nya medlemmar har 6 månader på sig att jobba in timmar (ni får subventionerat pris de första 6 månaderna, så ni hinner med att få timmar). 2022 kommer vi att ha nytt system med att bokföra inarbetade timmar (håller på att göras), detta för att underlätta. Info kommer.

Ni kan även jobba av till olika bidrag:

Regler gällande subventionering/återbetalning vid inarbetade timmar.

Har man jobbat in 70 timmar så kan man söka alla tre bidragen. Sammanlagt skulle det krävas upp till 90 timmar, men KRK har satt en övre gräns på 70 timmar. 

Vid färre timmar gäller uppdelningen nedan.

*Svenska ryttarlicenser 

Barn – Återbetalas om du har arbetat 10 h, Junior – Återbetalas om du har arbetat 15 h, Senior – Återbetalas om du har arbetat 20 h

*Träningsbidrag

Betalas ut till medlemmarna om klubben visar upp ett bra ekonomiskt resultat upp till 1000kr. Då ska man ha arbetat ihop ytterligare 30h. 

Kvitto på betalda träningar ska skickas in.

*Ridhuskort subventioneras – ordinariepris 2000kr/år
1000kr/år om man jobbat ihop ytterligare 20h Gratis om man jobbat 40 h.