Styrelsen & kommittéer 2024

Styrelsen 2024

Ordförande
Andrea Voss

Vice ordförande
Eva-Lotta Rosenqvist

Kassör
Stella Persson

Sekreterare
Maria Pettersson

Vice sekreterare
Jeanette A Thomasson

Ledamot
Helen Alexandersson
Carina Pilvreth (ansvarig kommunkontakt)

Supplanter
Wilma Holmberg
Sara Phiffer

Ungdomssektionens styrelseledamöter 2024
Sara Pfeiffer
Nova Persson

Tränings-&Tävlingskommittén 2024
Andrea Voss
Jeanette A Thomasson
Christel Ingvarsdotter (tävling)
Miranda Möllerstedt
Susanna Karlsson
Maria Karlberg
Sanna Persson (träning)
Heidi Vänttinen (träning)

Kökskommittén 2024
Marie Christiansen (sammankallande)
Jennie A Thomasson
Belinda Amilon
Sanna Persson

Media gruppen 2024
Andrea Voss (Hemsida, instagram, Facebook)
Jeanette A Thomasson (Facebook)
Marie Christiansen (Hemsida, instagram)

Revisor 2024
Susanna Karlsson
Birgitta Palmkvist
Christel Ingvarsdotter (suppleant)

Valberedning 2024
Mari Holmberg
Carina Pihlwret
Andrea Voss