Att vara funktionär

UPPGIFTER PÅ TÄVLINGAR, VAD INNEBÄR VARJE ”POST”


Vi vill börja med att tacka alla er som ställer upp som funktionärer i Klippans Ridklubb och
gör våra tävlingar möjliga.


ALLMÄN INFORMATION

TÄNK PÅ ATT… som funktionär representerar du vår förening!

• Infinn dig i god tid den dag du ska vara funktionär.

• Tävlingsdagen är oftast indelad i två pass (beroende på antalet starter). Första passet är mellan

ca 8-13.30 och sen 13-tävlingens slut. Kolla med ansvarig på den positionen du ska vara för

exakta tider.

• Säg till tävlingsledaren när du har kommit så att hon/han kan pricka av er på funktionärslistan

och ge er informationen ni behöver.

• Om ni skulle få förhinder på det tillfälle ni har skrivit upp er måste ni själva ordna en ersättare.

• Som funktionär har du rätt till mat enligt följande schema:

Heldag: frukost, lunch, middag och eftermiddagsfika

Halvdag: frukost och lunch eller middag och eftermiddagsfika


INNAN TÄVLING
Utdrag ur TR mom 178 Olycksfallsvård. Behandlande veterinär eller hovslagare ska kunna
tillkallas med mycket kort varsel. På tävlingsplatsen ska finnas sådan utrustning som behövs för att
kunna göra akuta insatser t.ex. transport, presenningar och avskärmningsmöjligheter

Fixa startlistor och ryttarmeddelande på Equipe:

 • Startlistorna fixas i ett program som heter Equipe likaså lägger man upp ryttarmeddelandet i Equipe. Ansvarig i klubben för Equipe är Emma Borgstrand.
 • Spärra av och sätta upp skyltar: Dagen innan tävling ska skyltar sättas upp som visar vägen till tävlingen, skyltarna finns i klubbstugan. Vi spärrar också av runt anläggningen enligt vår anläggningsskiss som finns på hemsidan, detta för allas säkerhet.

Köksansvarig:

 • Handlar all mat, godis, dricka mm innan tävling. Ta kontakt med ansvarig för tävlingen så man vet på ett ungefär hur många starter det är.
 • Minst en varm rätt ska kunna serveras på de lokala, regionala och nationella tävlingarna.
 • Se till att det finns rejält med godis, dricka och mackor.
 • Skriv en meny och prislista för dagen så att det blir enkelt för de som ska vara i köket att se vad som ska göras och vad sakerna ska kosta. Prislistan sätts tillsammans med styrelsen, kolla så vi har rätt prisnivå.

TÄVLINGSDAGEN

 • Tänk på vår anläggningsskiss och var mycket noga med säkerheten både för dig och för de
 • tävlande och andra runt omkring.
 • Servering:
 • Se till att infinna dig i mycket god tid, minst 30 minuter före det att sekretariatet öppnas. Kaffe,
 • te, Oboy och frallor/mackor ska vara klara när sekretariatet öppnar. Kökspersonalen har även
 • ansvar för toaletterna i klubbstugan, fylla på papper, kolla så att det är fräscht och rent.
 • Köksansvarig har handlat innan och meny med priser för dagen ska finnas på plats. Se till att allt
 • är väl påfyllt.
 • Skulle något ta slut, kontakta köksansvarig eller tävlingsledaren så försöker vi ordna så att det
 • kommer påfyllning av det som saknas. På våra lok, reg, nat får ingen under 16 år stå i servering.
 • På pay and jump/ride får minderåring stå tillsammans med vuxen.
 • Tävlingsledare:
 • Tävlingsledaren ska ha ansvar och koll på allt som händer runt tävlingen.
 • Du behöver ha en funktionärslista där du ser att alla är på plats och att allt fungerar som det ska.
 • Du tar inga regelmässiga beslut utan dessa hänvisas till överdomaren.
 • Säkerhetsansvarig:
 • Kollar att all avspärrning är korrekt uppsatt. Cirkulera runt och kolla att allt flyter och att
 • avspärrningar respekteras. Se om någon behöver hjälp någonstans. Kolla av med överdomaren
 • så att allt är ok. Gärna annan färg på funktionärs västen än vad övriga.
 • Sekretariat:
 • Hämta aktuell sekretariatlista i domartornet.
 • Ta emot startanmälningarna och bocka av ryttarna i listan.
 • Kolla samtliga ryttares vaccinationsintyg.
 • Domartorn/dataansvarig:
 • I dressyren räknas dressyrprotokollen i domartornet på datorn. Efter att protokollet är räknat
 • ska det läggas på bordet nedanför trappan.
 • Skriv ut resultatlista och häng upp utanför ridhuset efter varje avslutad klass.
 • Domare ska efter deras arbetsdags slut ha betalt. Helst via TDB. Domarna ska skriva kvitto med
 • personnummer eller org. nummer och antal timmar de arbetat och totalsumman.
 • Spara tävlingen och skicka resultaten till ridsportförbundet samt till webmastern. Spara ner
 • tävlingen på USB-minne.
 • Speaker:
 • Speakern ska vara i domartornet.
 • Kontrollera i god tid att högtalarsystemet fungerar.
 • Se till att ha en aktuell startlista framför dig.
 • Tala med tydlig röst.
 • Var noga med att anteckna resultaten efter varje ritt så att även dessa sägs.
 • Efter avslutad klass, be om en resultatlista från den som är dataansvarig och ropa upp de
 • placerade.
 • Domarsekreterare:
 • Hämta protokollen, pennor och skrivunderlägg i domartornet.
 • Var i god tid på plats innan klassen startar.
 • Gå igenom lite kort med domaren innan klassen startar om det är något särskilt domaren vill att
 • du ska tänka på.
 • När protokollet är färdigskrivet och påskrivet av domaren lämnas detta till protokollhämtaren.
 • Prisutdelare:
 • Ska hämta resultatlista i domartornet. Ta fram priser och kolla så dt blir rätt. Lista på vad som
 • ska delas ut finns bland priserna. Ponny: rosett, plakett och hederspris. Häst: rosett, plakett och
 • ev hederspris (ofta premie istället). Hålla prisutdelning på anvisad plats.
 • Hämta protokoll:
 • Tävlingsledaren visar vart protokollen ska hämtas.
 • Håll dig väl framme när ryttaren är klar med sin ritt.
 • Protokollet ska lämnas i domartornet.
 • Tänk på att gå lugnt och försiktigt och inte smälla i dörrar. Gå lugnt i trappan upp till
 • domartornet. Hämta en funktionärsväst i sekretariatet.
 • Framridning:
 • Se till att ha en aktuell startlista, detta får du i domartornet.
 • Kalla på ryttaren med klar och tydlig röst, ropa även vem det är som ska hålla sig beredd.
 • Se till att ryttaren håller sig väl framme så vi slipper onödiga förseningar.
 • Hämta funktionärsväst i sekretariatet.
 • In & Utsläpp:
 • Se till att ha en aktuell startlista, detta får du i domartornet.
 • Var uppmärksam på när ryttaren som är inne på banan är klar så att allt flyter på snabbt och
 • smidigt.
 • Se också till att ha nästa ryttare redo utanför in släppet.
 • Tänk på vår anläggningsskiss och var mycket noga med säkerheten både för dig och för de
 • tävlande och andra runt omkring.
 • Hämta en funktionärsväst i sekretariatet.
 • Parkering:
 • Tänk på att du som är funktionär på parkeringen är den första de tävlande möter på vår klubb.
 • Ha alltid ett trevligt bemötande och hälsa dem välkomna.
 • Ge dem tydliga instruktioner hur och var de ska parkera sitt ekipage.
 • Infinn dig i god tid minst 1 timme och 15 minuter före första start.
 • Hämta funktionärsväst i sekretariatet.

Vid tävlingsdagens slut hjälps alla åt att städa undan i alla utrymmen.

Ingen får lämna tävlingsplatsen innan detta är klart om inte annat meddelas.

Om alla hjälps åt så går det snabbt och smidigt!!!

Tack för att du ställer upp som funktionär på våra tävlingar.

Tävlingskommittén Klippans Ridklubb