Medlemsavgift 2024!

  • Junior (t o m det året man fyller 18 år) 450 kr
  • Senior (fr o m det året man fyller 19 år) 550 kr
  • Stödjande medlem 350 kr 

Medlemsavgiften betalas in på bg 699-5336 eller via swish 1234418687

Inga inbetalningskort skickas ut.

Nya medlemmar mailar info (namn, personnummer, mail och telenr) till krk@klippansridklubb.se Även frågor på denna mail.